Aktivity

zde naleznete pravidelné aktivity Husova sboru

Pravidelné bohoslužby

říjen - duben
Husův sbor, Teplická 49/59, Děčín 4
začátek od 10.00 hodin

květen - září
Evangelický kostel na Teplické ulici, Děčín 4
začátek 17.00 hodin

Bohoslužby a pobožnosti o svátcích, výročích a ostatních událostech
budou vyvěšeny v novinkách.

Křesťanská meditace

V prostorách Husova sboru se pravidelně schází skupina křesťanské
meditace, více informací: www.krestanskamedita…

Kalendárium

3. 3. 1421 - Ulrich Grünsleder

Upálen původně augustiniánský mnich z Řezna, který přeložil do němčiny dva Husovy spisy a šířil jeho učení v německém prostředí.

Náhodné foto

Velikonoční hra

Kalendář

připojte se k nám na Facebooku: